Przydatne informacje

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Postepowanie początkowe

Do dokonania czynności notarialnej wymagane są odpowiednie dokumenty, które należy przekazać notariuszowi z odpowiednim wyprzedzeniem, celem ich sprawdzenia. Dokumenty w oryginałach lub kopiach można dostarczyć osobiście, pocztą, kurierem lub poprzez przesyłanie skanów (zdjęć) na adres e-mail biuro@notariusztrojmiasto.pl

01.
Nieruchomość lokalowa

01. Dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)

02. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

02.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

01. Zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową

02. Dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)

03. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

03.
Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)

01. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli po zawarciu małżeństwa
02. Dowody osobiste małżonków

04.
Akt poświadczenia dziedziczenia

01. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

02. Testament spadkodawcy jeżeli był sporządzony (pisemny, notarialny)

03. Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziedziczy małżonek)

04. Odpisy skrócone aktów urodzenia (dzieci spadkodawcy)

05. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska

06. Zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, wydawane nieodpłatnie przez właściwy wydział ewidencji ludności

05.
Nieruchomość gruntowa - działka ewidencyjna (w tym zabudowana)

01. Wypis z rejestru gruntów

02. Wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli dla działki ma być założona nowa księga wieczysta

03. Dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)

04. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

05. Wykaz synchronizacyjny tzw. równoważnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów

06. Mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

06.
Inne dokumenty i informacje

01. Zaświadczenie z Banku, jeżeli w akcie ma być ustanowiona hipoteka

02. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

03. Zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

04. Wartość rynkowa lokalu, działki, spółdzielczego prawa (cena sprzedaży)

05. Numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona cena

06. Warunki i data wydania lokalu.

07.
Informacje dodatkowe

Dla sprawnego przygotowania umowy notarialnej, jak i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zabezpieczenia słusznych praw stron, najlepszą formą jest nieodpłatna wizyta w kancelarii, na której sprawdzane są dokumenty i omawiane szczegóły dotyczące czynności notarialnej.Do każdej z czynności niezbędny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Nasza najlepsza wizytówka

Opinie klientów

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na naszej stronie. Gwarantujemy szybką odpowiedź na Państwa zapytania i jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji w ramach świadczonych przez nas usług.

    Zapraszamy

    Nasza Kancelaria mieści się w Gdyni Fikakowie - oferujemy bardzo łatwy dojazd - Kancelaria jest tuż przy ul. Chwaszczyńskiej, jednej z głównych arterii miasta.

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
    Sobota: po wcześniejszym umówieniu się